Пешеходен туризъм

В продължение на милиони години Природата е творила дивния и неповторим горски свят. Свят, в който си дават среща букът, обикновената ела, бялата мура, смърчът, горунът и благунът. Свят, в който се раждат и умират много създания – разнообразни по вид, по размери и по форма растения, фантастични безгръбначни. Свят, благодарение на който се появяват и оцеляват гръбначните - от рибите, през земноводните, влечугите и птиците, до нас - бозайниците. Без горите нямаше да има достатъчно кислород във въздуха, за да можем да се движим, да мислим, въобще – да съществуваме. И не само ние – хората, а всички днешни обитатели на Земята!

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/476_attach_3732_normal.jpg

Източник: Екотуризъм